Artis – Reus

Iniciació a la Dansa

Iniciació a la Dansa

És la preparació per despertar el desenvolupament físic, sensorial, perceptiu, corporal i motor a través d’exercicis i jocs per a introduir els més petits a la dansa. Els objectius són donar als alumnes les eines bàsiques per al desenvolupament artístic i expressiu i refermar capacitats como la coordinació psicomotriu, la coordinació audiomotriu, la percepció espaitemporal etc.

Continguts del curs

Professors del curs

Cursos relacionats