Artis – Reus

Dansa Clàssica

Dansa Clàssica

La tècnica de la dansa clàssica és utilitzada com la base de la majoria de modalitats artístiques, gràcies al treball que es realitza en col·locació del cos, la correcció dels hàbits posturals, a més de facilitar el reconeixement i el domini d’aquests. En les classes es busca l’evolució constant a través d’exercics on es treballa l’alineació, la flexibilitat, l’estirament i es posa en joc la coordinació, la força i la potència de l’alumne. El treball de puntes s’inicia en el moment que els alumnes estan muscularment preparats. Opcionalment els alumnes poden fer la classe de Repertori que es basa en el coneixement i aprenentatge de coreografies que formen part dels ballets més prestigiosos dins de la dansa clàssica.

Cursos relacionats