Artis – Reus

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacitat

Introducció

Escola de dansa artis-reus S.L. és una empresa que ha desenvolupat procediments globals sobre l’ús de la informació amb la finalitat de garantir el respecte de la privacitat i la protecció de les dades dels usuaris. La nostra Política de Privacitat exposa els procediments que aplica Escola de dansa artis-reus S.L. a la informació enviada per Internet per al maneig de les dades de caràcter personal i no personal, i està elaborada d’acord amb les lleis i normatives aplicables a Espanya. Li preguem que llegeixi atentament aquesta Política de Privacitat abans d’utilitzar la pàgina web de Escola de dansa artis-reus S.L. (que des d’ara anomenarem “Lloc”).

Com s’utilitza la seva informació?

Escola de dansa artis-reus S.L. no vendrà, llogarà, prestarà ni cedirà la seva informació personal a tercers tret que vostè ho autoritzi o Escola de dansa artis-reus S.L. estigui obligat a fer-lo per llei. Escola de dansa artis-reus S.L. no usarà ni compartirà la informació personal que vostè ens faciliti a través d’Internet per a finalitats no relacionades amb les aquí descrites sense comunicar-se-li prèviament perquè vostè pugui rebutjar tal possibilitat. Només compartirem la seva informació personal amb entitats de Escola de dansa artis-reus S.L. (incloses empreses filials i associades) i/o amb col·laboradors que actuïn en el nostre nom per tal de poder subministrar el servei o la informació que vostè hagi sol·licitat, així com per a consolidar l’emmagatzematge de dades o per a simplificar la gestió de les dades dels clients. Aquestes entitats i/o col·laboradors de Escola de dansa artis-reus S.L. estan subjectes a la nostra Política de Privacitat pel que fa a l’ús de la informació de caràcter personal, així com als acords de confidencialitat aplicables en cada cas.

Quina informació recopilem?

Informació no personal

En visitar el nostre Lloc, vostè pot realitzar diverses operacions sense necessitat de facilitar-nos les seves dades personals. No obstant això, fem servir per a recopilar i reunir informació sobre les pàgines visitades, l’ordre en el qual han estat visitades i els enllaços utilitzats, entre d’altres dades. Aquesta informació no està relacionada amb cap dada d’identificació personal. La informació de caràcter no personal que recopilem ens ajuda a identificar les zones més visitades del nostre Lloc i a conèixer l’eficàcia de les nostres activitats promocionals.

Informació personal

En alguns espais del Lloc de Escola de dansa artis-reus S.L., pot realitzar sol·licituds, expressar la seva opinió o subscriure’s a un dels nostres serveis a Internet. Les dades d’identificació personals que es poden recopilar en aquestes pàgines poden ser del mateix tipus que les següents: nom, adreça, adreça de correu electrònic, número de telèfon, número de fax i informació sobre la seva opinió i ús de diversos serveis. Escola de dansa artis-reus S.L. utilitza totes aquestes dades per a comprendre millor les seves necessitats i oferir-li un millor servei.

Per què recopilem la seva informació personal?

Llistes de correu

En ocasions, Escola de dansa artis-reus S.L. ofereix als visitants la possibilitat de facilitar la seva adreça de correu electrònic amb la finalitat de rebre un butlletí de notícies o informació sobre un servei. Aquestes adreces de correu només s’utilitzaran amb aquesta finalitat i mai es compartiran amb altres empreses que no siguin filials de Escola de dansa artis-reus S.L. tret que vostè així ho autoritzi. A més, sempre li donarem l’oportunitat de rebutjar la recepció de dits materials.

Com protegim la seva informació?

Per a impedir l’accés o la revelació de dades no autoritzades, així com per a mantenir la precisió de les dades i garantir un ús adequat de la informació, hem emprat mitjans físics, electrònics i de gestió per a salvaguardar les dades que hem recopilat a través d’Internet.

Accés a la seva informació.

Vostè té el dret d’accedir a la seva informació personal i corregir-la en qualsevol moment. Per a revisar, actualitzar o modificar la seva informació personal, posi’s en contacte amb nosaltres info@artisreus.cat.

Llocs webs de tercers

La nostra Política de Privacitat només s’aplica als espais del Lloc web controlats per Escola de dansa artis-reus S.L., i els enllaços a pàgines web de tercers només es faciliten per a la seva comoditat. És recomanable que consulti la Política de Privacitat d’aquests llocs web abans de facilitar-los dades de caràcter personal. Escola de dansa artis-reus S.L. no ha revisat tots els llocs web de tercers, no té control algun sobre ells i declina tota responsabilitat pel que fa a aquests llocs, el seu contingut i les seves polítiques de privacitat. Per això, Escola de dansa artis-reus S.L. no aprova ni actua en representació d’aquestes pàgines web ni de la informació, els productes o altres materials que puguin contenir.

Com contactar amb nosaltres?

La seva opinió és molt important per a nosaltres. Si té alguna pregunta o desitja realitzar algun comentari sobre la nostra Política de Privacitat, posi’s en contacte amb nosaltres info@artisreus.cat. També pot fer-ho escrivint-nos.

Dades de contacte

Escola de dansa artis-reus S.L.
Avda. Pere El Ceremonios 78
43205 Reus
Tarragona
+34 977 310 844

info@artisreus.cat

 

Normativa Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis

Autoritzada pel Departament d’Educació  de la Generalitat de Catalunya CODI 43009151

 • Només podran accedir a les aules i vestuaris els alumnes del centre.
 • Es demana rigorosa puntualitatsalvant algunes excepcions justificades.
 • Tots els alumnes han d’entrar a classe correctament vestits i pentinats d’acord amb l’especialitat que cursin.
 • El primer dia de classe seran informats pels seus professors.
 • Quan un alumne falti a classe s’ha de portar una justificació signada pels pares si són menors d’edad.
 • Queda rigorosament prohibit menjar en tota l’escola. Si en algun cas és imprescindible pregunteu a direcció. 
 • Aconsellem als alumnes portar una tovallola petita per eixugar-se les mans. 
 • Demanem  si  us  plau  que  els  alumnes  no  es  rentin  el  cap  a  les  dutxes.  Si  algú excepcionalment ho ha de fer algun dia, ha dedemanar permís a direcció.
 • Els rebuts que es paguin a l’escola seran abonats els cinc primers dies de cada mes. La  direcció  es  veurà  obligada  a  suspendre  les activitats  a  tots  aquells alumnes que no hagin efectuat el pagament en el període establert. 
 • No es tornarà l ́import de la matrícula sota cap concepte.
 • El  curs  dura  de  setembre  a  juny, però si per algun motiu justificat l’alumne es dóna  de  baixa  ho  ha  de  notificar  asecretaria el  mes  anterior,  en  cas  contrari haurà d’abonar el mes que ja ha començat. La baixa no es farà efectiva si no es signa  un  document  que  es  pot demanar  a  direcció. També s’ha de fer per escrit si hi ha algun canvi en la forma de pagament.
 • Demanen si us plau tenir cura de les instal·lacions 
 • Un cop començat el curs es cobraran tots els mesos sencers excepte el mes de setembre.
 • Ja  que  es  farà  un festival  de  final  de  curs, s’entén la intervenció de tots els alumnes, si no s’està d’acord en la participació d’aquest i  la compra del corresponent  vestuari, l’alumne estarà OBLIGAT a notificar-ho a secretaria com a mínim 2 mesos abans de l’esdeveniment.
 • Quan els alumnes participen en un espectacle no es poden recollir fins que aquest finalitzi. SI algun familiar té una necessitat justificada   ho ha de comunicar una setmana abans per escrit.
 • NO es podrà ballar cap dansa coreografiada a l’escola, fora d’aquesta, sense el previ consentiment de direcció.
 • Les  vacances  del  centre  seguiran  la  normativa  del  calendari  escolar  vigent, tenint en compte les tres festes de lliure elecció.
 • Recordem a tots els alumnes que a partir de 1r d’ESO poden demanar la convalidació d’algunes matèriespel fet de cursar simultàniament dansa en una Escola Autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • Tots els horaris de visita s’hauran de convenir amb direcció.
 • L’escola disposa d’una assegurança que s’haurà de pagar al mes de novembre.
 • Per utilitzar una  aula s’haurà de demanar horari i preus a direcció.

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES I AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DE LA IMATGE. 

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades Personals, posem al seu coneixement que les dades personals que ens ha proporcionat s’incorporarà en un fitxer de ARTIS REUS SL, que és el Responsable del Fitxer, amb domicili a L’ Avinguda Pere el Cerimoniós, 78, 43205 Reus (Tarragona), amb la finalitat de gestionar adequadament la formació en matèria de dansa i arts escèniques que ARTIS REUS SL, dugui a terme i els tràmits administratius que es derivin. Si ho desitja, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit al Responsable del Fitxer a la direcció abans mencionada.

Igualment, atenent al que disposa el dret a la pròpia imatge, reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els informem que ARTIS REUS SL pot donar tractament a l’ús de la seva imatge o la del seu fill/a, exclusivament per a la seva inclusió en vídeos i DVDs filmats per encàrrec de l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona, que poden ser exposats a la web, www.apdansatgn.com i www.artisreus.cat i/o en qualsevol acció divulgativa pública sobre dansa i arts escèniques que es pugui realitzar i que tinguin per objectiu difondre l’art de la dansa entre la ciutadania per mitjà de les imatges enregistrades en mostres, festivals, classes obertes, que habitualment organitzen.